Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Dinvest kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dinvest en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dinvest verstrekt. Dinvest kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom Dinvest gegevens gebruikt

  • Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening van Dinvest;
  • In het kader van een overeenkomst: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een overeenkomst.

Hoe lang Dinvest gegevens bewaart

In het kader van een overeenkomst bewaren wij uw gegevens 7 jaar.

Waar Dinvest uw gegevens bewaart

De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Dinvest.

Delen van uw gegevens met anderen

Dinvest verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder zal Dinvest uw gegevens niet delen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rini.zeeland@dinvest.nl. Dinvest zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe Dinvest uw gegevens beveiligt

Dinvest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bergler maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Er is geen directe toegang tot de database mogelijk, deze kan alleen benaderd worden door de bovenliggende applicaties. De toegangsbeveiliging tot de data is gewaarborgd in de applicatie en gewaarborgd in de database. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dinvest verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dinvest via rini.zeeland@dinvest.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dinvest worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics

Dinvest maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Dinvest is als volgt te bereiken:

Dinvest B.V.
“Kempen Airport”
Luchthavenweg 24
6021 PX Budel
T: +31 (0) 495 58 33 92
E-mailadres: rini.zeeland@dinvest.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 13040088
www.dinvest.nl is een website van Dinvest B.V.